×

Điều khoản sử dụng

– Quí khách chuyển tiền vào một số trong các tài khoản ngân hàng ở trên. Số tiền chuyển khoản sẽ được kích hoạt vào tài khoản của quí khách trên website.  Mỗi tài liệu tải về số tiền trong tài khoản sẽ bị khấu trừ tương ứng với giá của tài liệu tải về.

– Tài liệu tải về chỉ được dùng cho mục đích cá nhân, không được thương mại.

– Tiền trong tài khoản không được qui đổi lại bằng tiền mặt.

– Số tiền trong tài khoản được sử dụng không giới hạn thời gian cho đến khi hết.

– Tài liệu đã mua có thể tải lại được nhiều lần.

0969 325 896

chat-zalo